חינוך חילוני - הומניסטי

להיות אדם.

חזון, יעדים, פעולות

להיות חילוני, זה להיות בעל תביעה לריבונות על חייו. ס. יזהר / עוז להיות חילוני

החילוניות מתבטאת בתפיסת האדם את עצמו כריבון; בלתי תלוי בישות חיצונית לו, חופשי לעשות או להימנע מעשייה ומודע לאחריותו על תוצאות פעולותיו ומחדליו.
תפיסת העולם החילונית מבוססת על הרעיון שאין היררכיות בין בני אדם, שבני האדם הם האחראים על גורלם ושאין יישויות מעל האדם. כל האינטראקציות של הפרט עם העולם הן אינטראקציות ישירות, ללא תיווך של אלוהות כלשהי.
האידיאל החילוני הוא של שוויון וחופש, ושל זכויות אדם; לכל.
להיות חילוני פירושו להכיר ולהיות מודע לעול החירות והאחריות של האדם בפעולותיו בעולם – מול עצמו, מול בני אדם אחרים ומול הסביבה והטבע הסובב אותו.
חילוניות image

אחרי שהוכחנו, במסגרת פעילות עמותת הפורום החילוני את קיומה של הדתה עניפה במערכת החינוך הממלכתית, הקמנו עמותה ייעודית שמטרתה לקדם את החינוך החילוני בישראל.
אנו מתכוונים לפעול בדרכים שונות כדי להבטיח לציבור החילוני בישראל מערכת ציבורית המכירה בו, בערכיו ובצרכיו, ונותנת להם מענה.
אנו מבקשים לפעול לחיזוק וביסוס תודעת החילוניות הישראלית בקרב הציבור החילוני בישראל דרך מערכת החינוך הממלכתית.

עמותת חינוך חילוני בישראל היא עמותה רשומה שקמה בשנת 2021 ושמה לה למטרה לקדם חינוך חילוני בישראל. לפתח ולקדם תכניות לימוד ומערכי שיעור. לייעץ לבתי ספר בנושאים חינוכיים. להכשיר מורים להוראה חילונית ולקיים השתלמויות בנושא.  
אודות image

ריבונות האדם* כעקרון מנחה, ומכאן טיפוח הילד.ה כאדם ריבוני, תוך הנכחת המתח שבין חירות אישית לבין אחריות לעצמי, לזולת ולסביבה, והתמודדות איתו. *האדם החילוני הוא אדם ריבוני. מהותו אינה מסתכמת בהיותו חופשי, חופשי מכבלי הדת. ריבונות האדם פירושה אחריות ונשיאה בנטל. אי-תלות במשהו או מישהו חיצוני לו, אחריות מלאה למעשיו ולמחדליו, מבלי לתלות את הצלחתו או את כשלונו ביישות חיצונית לו. 

אלו הם עקרונות היסוד של החינוך ההומניסטי-חילוני: 

 • חירות - שיח זכויות, במרכזו ההכרזה הבינלאומית לכל באי עולם בדבר זכויות האדם – 10 בדצמבר 1948, שיעסוק גם במשמעויותיה של החירות:
  החירות לעשות, והחירות להימנע מעשייה, כבסיס להבנת שיח החובות ופיתוח רגש האחריות המוסרית לאדם ולסביבה.
 • אחריות - שיח הומניסטי העוסק במוסר אנושי – חובות כלפי עצמי, כלפי הזולת וכלפי הסביבה מתוך הכרה ונטילת אחריות (ולא שיח מצוות אמוני).
 • בחירה  - הבחירה כערך. בחירה כבסיס לטיפוח אדם אוטונומי. מיומנות הכרחית בתהליך הלמידה.
  כלל באי בית הספר יחוו את תהליך הבחירה על מורכבותו בכל היבט ומקום שבו יהיה הדבר אפשרי. 
 •  שוויון מהותי - שיאפשר התייחסות שונה ומכילה והבחנה מותרת, כדי להבטיח שוויון הזדמנויות ואפשרות להגיע לשוויון בתוצאות - בכל המישורים ומערכות יחסי הגומלין בבית הספר.
 •  חשיבה ביקורתית והטלת ספק  - תוך פיתוח וטיפוח מיומנות שאילת שאלות כבסיס ללמידה: השיטה המדעית – ניסוי וטעיה / תעיה / תהיה, אישוש והפרכה, והחשיבה היצירתית - בבסיס תהליכי הלמידה וההוראה.
 ועוד עיקרים:

 • קשרי קהילה – יחסי גומלין מובנים בין כלל באי המוסד החינוכי, תוך יצירת קהילה בית ספרית תומכת בה מתקיים שיתוף פעולה מפרה בין ההורים לסגל ההוראה, ומוקדש זמן איכות לקשרי מורה – תלמיד.ה.
 • פיתוח וטיפוח מיומנויות -:
  מיומנויות חברתיות: למשל, עבודה בקבוצות משימה, שיתוף פעולה, התמודדויות שונות עם קשיים, כשלונות, הצלחות, ניגוד אינטרסים ועוד.
  מיומנויות טכנולוגיות: למשל, רכישת אוריינות חזותית וקולית במערכות מידע ותקשורת, שימוש בכלי טכנולוגיות מידע, ניתוח נתוני BIG DATA.
  מיומנויות חשיבה: למשל, הסקת מסקנות, השוואה, שיח טיעוני ופתרון בעיות. 
 • חומרי לימוד מגוונים בדגש על מיומנויות חשיבה – ככלל, בעידן המידע יש חשיבות רבה להוראת מיומנויות לאיתור ואיסוף מידע והפיכתו לידע שימושי.
  הוראת המיומנויות ותרגולן יכולים להיעשות על גבי טקסטים מגוונים ותכנים לבחירת השותפים ללמידה, הן בלימודי הליבה המחייבים והן בלימודי ההעשרה. 
 • חשיפה תרבותית - לתרבות פרטיקולרית ישראלית – על מגוון מקורותיה, ולתרבות אוניברסלית – עולם ועמים.
   

 
חינוך חילוני הוא חינוך הומניסטי image

חינוך הומניסטי-חילוני

מדוע יש צורך במתווה ייחודי לחינוך חילוני?

הצורך בבניית מתווה לבית ספר חילוני, עם דגש על החילוניות כערך, נובע מהדתת המערכת ומתן משקל עודף למרכיב הזהות היהודי, על היבטיו הדתיים-אמוניים, במדינה שבה אין הפרדת דת ממדינה.
לו היתה מתקיימת כאן מערכת חינוך ציבורית כללית, המדגישה את המשותף לכלל אזרחי המדינה ונותנת מקום לכלל הקבוצות התרבותיות במדינה לבוא לידי ביטוי ייחודי מבלי לקבוע נורמות ולכפות אותן על הכלל – לא היינו נזקקים ליוזמה זו.

באילו תכנים יעסקו במוסד החינוך החילוני?

ככלל – כל תוכן ראוי ללמידה ובלבד שיתווך באופן הולם ויקוימו עקרונות היסוד עליהם מושתתת הסביבה החינוכית אותה מבקש המתווה ליצור.

למה הכוונה ב"האדם ותבונתו במרכז" ?

"האדם ותבונתו במרכז" במשמעות ההומניסטית: כל האינטראקציות של הפרט עם העולם הן אינטראקציות ישירות, ללא תיווך של אלוהות כלשהי. ההכרה בדבר החירות והאחריות של האדם בפעולותיו בעולם – מול עצמו, מול בני אדם אחרים ומול הסביבה והטבע הסובב אותו. המטרה איננה ניכור אינדיבידואלי אלא הכרת ערך האדם באשר הוא. האדם, כל אדם, כסובייקט.

למי זה מתאים?

הסביבה החינוכית אותה אנו מציעים מתאימה לכל מי שמעוניין בחינוך הנותן משקל מרכזי למרכיב הזהות היסודי של כל אחד מאיתנו: היותנו אדם. אדם ריבוני. מתוך ההבנה הזו ניתן לצאת ולעסוק במרכיבי זהות נוספים ומגוונים, בהתאם לצורך ולאופי הקהילה אותה משרת המוסד החינוכי.

ב-20.6.2023 התקיים כנס האוטונומיה הראשון בסמינר הקיבוצים. אחד הנושאים בכנס היה "אוטונומיה בחינוך ילדינו". מצגת מצורפת

קרא עוד  
חנך כל אדם כבעל רצון

קטע הסיום מתוך המסה "פרידה מן החינוך" לס. יזהר, ע' 76-77, הוצאת זמורה, ביתן - מוציאים לאור, 1988.

קרא עוד  
נייר עמדה

חינוך ממלכתי לציבור החילוני בישראל - נייר עמדה

קרא עוד  

על חילוניות ועל חינוך לחילוניות

להצטרפות לעמותה מלאו בבקשה את הטופס המצורף


טופס הצטרפות

להתנדבות לעמותה מלאו בבקשה את הטופס המצורף


טופס התנדבות

 • תל אביב, ישראל