כותב ירמיהו יובֵל, במבוא ל"זמן יהודי חדש : תרבות יהודית בעידן חילוני - מבט אנציקלופדי":

"העמדה החילונית היא בעיקרה גישה, ולא תוכן דווקא; היא אופן התייחסות העשוי להתחבר לריבוי גדול של תכנים ולעצב אותם בדרכים שונות – אסתטיות, מחשבתיות, מוסדיות, שכליות ורגשיות, הכול לפי אופי העניין והמדיום שבו עוסקים. אבל שום תוכן מאלה אינו שולט בכוליוּת הגישה החילונית ואינו מייצג אותה ככזו. מבחינה זו, אם להשתמש בדימוי רטורי מקובל, אין לחילוניות "עגלה" אחת ויחידה הנושאת את המגוון הגדול של תכניה. התרבות החילונית מלאה וגדושה בתכנים שכולם מקבלים את משמעותם החילונית לא מעצמם אלא מאופן ההתייחסות אליהם; ומספר העגלות הוא כמספר אופני ההתייחסות." - ע' י"ז
וכן

"אנשים רבים בזמננו משתתפים בתרבות שחיי היומיום שלה חוּלנוּ לבלי הכר בהשוואה לדורות הקודמים, והדבר הזה נכון גם ליהודים דתיים. גם כשאלה דורשים למנוע נישואים שלא לפי ההלכה, או להגביל תחבורה ומסחר בשבת וצריכת מזון לא כשר – הרי מבחינתם לא מדובר בשינוי מקיף של פני החברה, אלא בהצבת תמרורים ואיים דתיים בתוך מרחב שהוא חילוני בעיקרו. מכאן ברור שאין הכרח שחילון חיי היומיום יבוא יחד עם חילון מקורות המשמעות של החיים ויסודות ההצדקה של הנורמות השוררות. זה האחרון הוא חילון, יסודי ועקרוני יותר ויש מי שיראו רק בו "חילון כהלכה". לעומתם, יש אנשים, שניתן להגדיר אותם "מסורתיים", אשר מקבלים מידה ניכרת של חילוניות באורח חייהם ובסביבתם, אך נמנעים מחילון שלם של מקורות המשמעות והצידוק של עולמם; הם נוטים לשמור על אמונה מסוימת בכוח אלוהי, וברוח אמונה עמומה זו – וגם מתוך כבוד למורשת הוריהם – הם מקיימים כמה יסודות פולחניים של הדת שבה גדלו. ולעומת זאת, יש חילונים "קשים" שגם הם מתקרבים למעין מסורתיות, מכיוון אחר. בשבילם, מקורות המשמעות והסמכות שוכנים רק בעולם הזה; אבל מתוך המקורות האלה הם חוזרים ומתייחסים בחיוב, כאל חלק מתרבותם, אל כמה יסודות טקסיים של הדת ואל חלוקת הזמן שלה, ומסכימים לשבץ בחיי היומיום טקסים ומועדים מסורתיים בפירוש לא דתי." - ע' כ"א

מתוך: מודרניזציה וחילון בתרבות היהודית ירמיהו יובל
 עורך/כים: ישראל ברטל, ירמיהו יובל, יאיר צבן, דוד שחם ומנחם בריקנר 

שם הספר: זמן יהודי חדש : תרבות יהודית בעידן חילוני - מבט אנציקלופדי - כרך ראשון : ההגות היהודית המודרנית ; זיכרון, מיתוס והיסטוריה ; תמורות באורחות החיים 

מקום ההוצאה: ירושלים 

שם ההוצאה: כתר הוצאה לאור למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר 

שנת ההוצאה: 2007

לכל הכרכים של זמן יהודי חדש