ריבונות האדם* כעקרון מנחה, ומכאן טיפוח הילד.ה כאדם ריבוני, תוך הנכחת המתח שבין חירות אישית לבין אחריות לעצמי, לזולת ולסביבה, והתמודדות איתו. *האדם החילוני הוא אדם ריבוני. מהותו אינה מסתכמת בהיותו חופשי, חופשי מכבלי הדת. ריבונות האדם פירושה אחריות ונשיאה בנטל. אי-תלות במשהו או מישהו חיצוני לו, אחריות מלאה למעשיו ולמחדליו, מבלי לתלות את הצלחתו או את כשלונו ביישות חיצונית לו. 

אלו הם עקרונות היסוד של החינוך ההומניסטי-חילוני: 

 • חירות - שיח זכויות, במרכזו ההכרזה הבינלאומית לכל באי עולם בדבר זכויות האדם – 10 בדצמבר 1948, שיעסוק גם במשמעויותיה של החירות:
  החירות לעשות, והחירות להימנע מעשייה, כבסיס להבנת שיח החובות ופיתוח רגש האחריות המוסרית לאדם ולסביבה.
 • אחריות - שיח הומניסטי העוסק במוסר אנושי – חובות כלפי עצמי, כלפי הזולת וכלפי הסביבה מתוך הכרה ונטילת אחריות (ולא שיח מצוות אמוני).
 • בחירה  - הבחירה כערך. בחירה כבסיס לטיפוח אדם אוטונומי. מיומנות הכרחית בתהליך הלמידה.
  כלל באי בית הספר יחוו את תהליך הבחירה על מורכבותו בכל היבט ומקום שבו יהיה הדבר אפשרי. 
 •  שוויון מהותי - שיאפשר התייחסות שונה ומכילה והבחנה מותרת, כדי להבטיח שוויון הזדמנויות ואפשרות להגיע לשוויון בתוצאות - בכל המישורים ומערכות יחסי הגומלין בבית הספר.
 •  חשיבה ביקורתית והטלת ספק  - תוך פיתוח וטיפוח מיומנות שאילת שאלות כבסיס ללמידה: השיטה המדעית – ניסוי וטעיה / תעיה / תהיה, אישוש והפרכה, והחשיבה היצירתית - בבסיס תהליכי הלמידה וההוראה.
 ועוד עיקרים:

 • קשרי קהילה – יחסי גומלין מובנים בין כלל באי המוסד החינוכי, תוך יצירת קהילה בית ספרית תומכת בה מתקיים שיתוף פעולה מפרה בין ההורים לסגל ההוראה, ומוקדש זמן איכות לקשרי מורה – תלמיד.ה.
 • פיתוח וטיפוח מיומנויות -:
  מיומנויות חברתיות: למשל, עבודה בקבוצות משימה, שיתוף פעולה, התמודדויות שונות עם קשיים, כשלונות, הצלחות, ניגוד אינטרסים ועוד.
  מיומנויות טכנולוגיות: למשל, רכישת אוריינות חזותית וקולית במערכות מידע ותקשורת, שימוש בכלי טכנולוגיות מידע, ניתוח נתוני BIG DATA.
  מיומנויות חשיבה: למשל, הסקת מסקנות, השוואה, שיח טיעוני ופתרון בעיות. 
 • חומרי לימוד מגוונים בדגש על מיומנויות חשיבה – ככלל, בעידן המידע יש חשיבות רבה להוראת מיומנויות לאיתור ואיסוף מידע והפיכתו לידע שימושי.
  הוראת המיומנויות ותרגולן יכולים להיעשות על גבי טקסטים מגוונים ותכנים לבחירת השותפים ללמידה, הן בלימודי הליבה המחייבים והן בלימודי ההעשרה. 
 • חשיפה תרבותית - לתרבות פרטיקולרית ישראלית – על מגוון מקורותיה, ולתרבות אוניברסלית – עולם ועמים.
   

 
חינוך חילוני הוא חינוך הומניסטי image