עמותת התמונה הגדולה פרסמה חזון חינוכי ב-6 צעדים העוסק בתמונה המדעית הגדולה ביותר – מהמפץ הגדול עד ימינו. חזון שמתאים במלואו לעקרונות תוכנית הלימודים אותה אנחנו מציעים במתווה שלנו למוסד חינוכי חילוני-הומניסטי.