מתווה למוסד חינוכי הומניסטי-חילוני

לקריאת המתווה המלא: מתווה למוסד חינוכי הומניסטי חילוני

חינוך הומניסטי-חילוני עוסק בטיפוח אדם ריבוני: על החירות והאחריות, הבחירה והשוויון, התבונה והטלת הספק המגדירים את מהותו.  תוכנית המתאר לבית החינוך החילוני-הומניסטי, שתוצג בהמשך, היא תוכנית הוליסטית, המציבה את עקרונות היסוד עליהם יקום המוסד, מצביעה על הייחודיות שלו, ומבחינה אותו מכל מוסד חינוכי אחר, רגיל או ייחודי, הפועל כעת במערכת החינוך.

מדובר בבית חינוך חילוני המבקש לעודד זהות ישראלית ולטפחה. חלקים ניכרים מעקרונות היסוד של בית הספר המוצע מתאימים לכל מוסד חינוכי החותר לקדם את תלמידיו ולהתאים את דרכי ההתחנכות לדרישות המאה ה-21, לכן חשוב להדגיש את עקרון העל הייחודי המגדיר את בית החינוך שלנו, ולחדד ולהבליט את המסר הגלום בחילוניות.

החילוניות מתבטאת בתפיסת האדם את עצמו כריבון; בלתי תלוי בישות חיצונית לו, חופשי לעשות או להימנע מעשייה ומודע לאחריותו על תוצאות פעולותיו או מחדליו.

ריבונות האדם כעקרון מנחה, ומכאן טיפוח הילד.ה כאדם ריבוני, תוך הנכחת המתח שבין חירות  אישית לבין אחריות לעצמי, לזולת ולסביבה, והתמודדות איתו.

ריבונות זו של האדם מתאפשרת תוך יישום של עקרונות שונים, שאותם יש ללמוד, להכיר ולתרגל. עקרונות שישפיעו על המרחב הבית ספרי ויבואו לידי ביטוי בכל מישוריו ורבדיו של מרחב זה.

חילוניות היא מרכיב זהות. במסגרת החינוך לזהות ולערכים תודגש תפיסת האדם כריבון, ולכן כל העיסוק בזהות ובערכים יתבצע תוך מתן מקום לחשיבה ביקורתית והטלת ספק, שהם מעקרונות היסוד של הדרך החילונית.

החינוך הערכי יעסוק במהות האדם ובטיפוח הזהות הישראלית ויישען על לימוד והבנה של  ערכים ומוסר אנושי, במשמעותם האוניברסלית, והצגת האופן בו הם באים לידי ביטוי בתרבות הישראלית – על מגוון מקורותיה,  ובתרבות העולם והעמים.

בית הספר ההומניסטי-חילוני יטפח את מרכיבי הזהות האוניברסליים של תלמידיו כבני אדם ריבוניים, והפרטיקולריים - כאזרחי מדינת ישראל.

המתווה במלואו - בקישור המצורף - מתווה למוסד חינוכי הומניסטי חילוני