קשרי קהילה

 

בית חינוך הומניסטי-חילוני

להיות אדם.

 


אנו מזמינים את ציבור ההורים להצטרף ליוזמה להקמת בית חינוך הומניסטי-חילוני.

סביבה חינוכית חילונית אשר איננה רק נטולת הדתה, אלא מתייחסת לחילוניות כערך; חילוניות שבבסיסה שלושה עקרונות יסוד:  הומניזם,  רציונליזם  וליברליזם.

בבית החינוך ההומניסטי-חילוני יתקיים מתאם בין תפיסת העולם שלכם ההורים, לבין אורח החיים הבית ספרי. ילדיכם יחוו חווית למידה והעצמה אישית, בגישה המכבדת את ריבונות האדם - כל אדם - ורואה בו חלק ממכלול הסביבה החברתית והפיזית. תפיסת עולם המעודדת הצבת סימני שאלה ומעורבות אקטיבית.

בית החינוך ההומניסטי-חילוני מיועד לפעול במסגרת החינוך הציבורי, כחלק ממערכת החינוך הממלכתית, ויהיה מחויב להוראת מקצועות הליבה כפי שהם מוגדרים על ידי משרד החינוך; אולם האופן בו יילמדו מקצועות אלה, התכנים וחומרי הלימוד הנוספים אשר ייבחרו על ידי בית הספר והקהילה, יותאמו לשיח החילוני-הומניסטי, בהלימה לאבני היסוד שבבסיסו: הומניזם, רציונליזם וליברליזם.

מוסד חינוכי אשר יקבל על עצמו את עקרונות היסוד של התוכנית, יפתח בהנחייתנו תכנית לימודים מותאמת למרחב האנושי והפיזי בו הוא מתקיים, עם דגשים המשקפים את צרכי הקהילה ורצונותיה. 

זוהי הזמנה להצטרף למסע אחר. ליצור יחד משהו חדש. הזדמנות להיות שותפים לתהליך חלוצי שבו התשובות לשאלות אינן נתונות מראש. הזדמנות לחשיבה משותפת תוך כדי תנועה.

 

תמצית היוזמה

חילוניות מתבטאת בתפיסת האדם את עצמו כריבון, בלתי תלוי בישות חיצונית לו, חופשי לעשות או להימנע מעשייה ומודע לאחריותו על תוצאות פעולותיו או מחדליו.

כיצד יבוא הרעיון לידי ביטוי בכלל תכניות הלימודים:

 • חירותשיח זכויות שיעסוק גם במשמעויותיה של החירות: החירות לעשות, והחירות להימנע מעשייה, כבסיס להבנת שיח החובות ופיתוח רגש האחריות המוסרית לאדם ולסביבה.

 • אחריות -  שיח הומניסטי העוסק במתח שבין חירות אישית לבין אחריות לעצמי, לזולת ולסביבה האנושית והפיזית -  הנכחתו בלמידה ובחברת הילדים בבית הספר והקניית כלים להתמודדות.

 • בחירה  - כערך. כבסיס לטיפוח אדם אוטונומי. כלל באי בית הספר יחוו תהליכי בחירה וישכללו מיומנות זו באופן מובנה ומושכל.

 • שוויון כמהות - התייחסות שונה ומכילה והבחנה מותרת, על מנת להבטיח שוויון הזדמנויות בכלל המישורים ומערכות יחסי הגומלין בבית הספר.

 • חשיבה ביקורתית והטלת ספק  - הצבת סימני שאלה והטלת ספק בבסיס תהליכי הלמידה וההוראה. פיתוח וטיפוח מיומנות שאילת שאלות כבסיס ללמידה. השיטה המדעית – ניסוי וטעיה / תעיה / תהיה, אישוש והפרכה, וחשיבה יצירתית.

 • דגש על מיומנויות להתמודדות בעידן המידע – מיומנויות חברתיות, מיומנויות טכנולוגיות ומיומנויות חשיבה מסדר גבוה. חשיבות רבה להקניית מיומנויות איתור ואיסוף מידע והפיכתו לידע שימושי. שימוש במגוון כלים דיגיטליים. הקניית כלים להתמודדות בתנאי אי וודאות והתנסות ושכלול מיומנויות עבודת צוות.

 • הערכה  -   דגש על הערכה לשם למידה , הערכה המבוססת על דיאלוג.

עקרונות נוספים למרחב בית ספרי הומניסטי-חילוני

 • ריבונות האדם כעקרון מנחה – טיפוח אדם ריבוני החופשי לעשות ולטעות, הנוטל אחריות לתוצאות מעשיו ומחדליו.

 • פיתוח וטיפוח ערכים ומוסר אנושי – תוך הצגת האופן בו הם באים לידי ביטוי בתרבות הישראלית – על מגוון מקורותיה, ובתרבות העולם והעמים.

 • טיפוח מרכיבי זהות - אוניברסליים כבני אדם ריבוניים, ופרטיקולריים - כאזרחי מדינת ישראל.

 • קשרי קהילה – יחסי גומלין מובנים בין כלל באי בית הספר. יצירת קהילה בית ספרית תומכת בה מתקיים שיתוף פעולה מפרה בין התלמידים , ההורים והמחנכים.

 • התבססות על השיטה המדעית ועל חשיבה פילוסופית שהאדם ותבונתו במרכזה.

 • לא יימצא מקום לסממנים דתיים במרחב הבית-ספרי - אנשי ונשות החינוך יימנעו משימוש בשפה אמונית. תערך הבחנה ברורה ומודגשת בין מיתוס לבין מציאות, בין דעות לעובדות, בין אמונה לידיעה ובין מעשִיָה לאמת.

כל מוסד חינוכי, בו יופעל המתווה שאנו מציעים, יקבע ויבנה את תוכנית הלימודים ואת הסדירויות הבית ספריות שיהיו נהוגות בו. הדבר ייעשה על ידי באי המוסד עצמו, בהלימה לעקרונות היסוד שבבסיס המתווה, ובהתאמה לקהילת בית הספר ולצרכיה. סגל ההוראה ישתתף בהשתלמויות הכשרה ויזכה לליווי פדגוגי ואקדמי מטעם העמותה .

מוזמנים להיכנס לקישור הבא לקריאת המתווה כולו:

מתווה למוסד חינוכי הומניסטי חילוני