השתלמויות מורים

בכוונתנו להציע השתלמויות חדרי מורים שיעסקו בעידוד המורים להכיר בזהות החילונית של תלמידים ותלמידות במערכת החינוך הממלכתית ולהכילה.

סילבוס בסיסי להשתלמות:
1. חילוניות מהי? מקומה/תדמיתה של החילוניות במרחב הציבורי בישראל
2. ‏זרם החינוך הממלכתי במערכת החינוך - פלורליזם או שסע? - רצוי ומצוי
3. ‏שיח חילוני ודרכים לשילובו במערכת: משיח נטול הדתה ועד שיח הומניסטי-חילוני ערכי
4. ‏מקצועות הליבה ומה שמעבר - דרכים לשילוב שיח חילוני בהוראה - 4 מפגשים
5. ‏לוח השנה: רב גוניות בימי חג ומועד - 2 מפגשים
6. ‏מפגש סיכום