17 Jan
17Jan

הטענה המרכזית של נייר העמדה:

 הציבור החילוני בישראל אינו מקבל מענה חינוכי הולם לילדיו במסגרת מערכת החינוך הממלכתית. 

המטרה: 

שינוי במדיניות משרד החינוך כלפי הציבור החילוני השולח את ילדיו למוסדות החינוך הממלכתיים.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.